Tel: +4522483994
Email: posin@posin.dk

Vesterfælledvej 91, 3 tv.
1750 København VPOSIN


                          

FRA TANKE TIL HANDLING.
 

PROJEKTLEDELSE

Styring af projektet fra tilbudsfasen til afleveringen af det færdige byggeri. indebærrende bl.a:
- Tilbudsberegning og udarbejdelse af udbudsmateriale.
- Bygherrerådgivning, projekt -og projekteringsledelse.
- Sikkerhedsarbejde, myndighedsbehandling og økonomistyrring.
- Kontrahering med underentreprenør samt opfølgning.
- Ledelse, koordinering og byggestyring.
- Aflevering, mangeludbedring og opfølgning.

PROJEKTERING

ENTREPRISER

RÅDGIVNING

Daniel PosinDaniel Posin er uddannet bygningingeniør fra DTU og har en solid erfaring inden for byggebranchen.

Han har de seneste år primært beskæftiget sig med projekt- og projekteringsledelse i forskellige stillinger.


POSIN

POSIN@POSIN.DK TEL: +45 22483994
VESTERFÆLLEDVEJ 91, 3. TV - 1750 KØBENHAVN V
CVR: 37472603