Tel: +4522483994
Email: posin@posin.dk

Vesterfælledvej 91, 3 tv.
1750 København VPOSIN


                          

FRA TANKE TIL HANDLING.
 

PROJEKTLEDELSE

Posin kan varetage styringen af jeres projekt, fra tilbudsfasen til afleveringen af det færdige byggeri.
En projektledelsesopgave kunne blandt andet indebære:
- Tilbudsberegning og udarbejdelse af udbudsmateriale.
- Bygherrerådgivning, projekt -og projekteringsledelse.
- Sikkerhedsarbejde, myndighedsbehandling og økonomistyrring.
- Kontrahering med underentreprenør samt opfølgning.
- Ledelse, koordinering og byggestyring.
- Aflevering, mangeludbedring og opfølgning.
Projektledelsesopgaven skræddersyes efter jeres behov og værdier, hvor gerne håndtere delprojekter såvel som byggeprojekter fra start til slut. 

PROJEKTERING

Projekteringsfasen har mange facetter og der findes gode muligheder for store tids -og økonomiske besparelser, når de rigtige processer, roller og ydelser på forhånd defineres.
I en projekteringsopgave kan vi bl.a. varetage følgende områder.
- Byggeandragende.
-Tegningsarbejde og Arkitektbistand 
- Tegningsmateriale.
- Rådgivning vedr. lovmæssige foranstaltninger såsom flugtveje, brandsikkerhed og isoleringskrav.
- Miljø.
- Konstruktionsberegninger.
- Materialevalg
- Tidsplanlægning.
- Budgetter og økonomiske vurderinger.

ENTREPRISER

RÅDGIVNING

Rådgivning ved byggeri kan dække over mange opgaver, hos Posin kan vi og vores samarbejdspartnere bistå i langt de fleste at byggeriets facetter. Vi har bl.a specialiseret os indenfor:
- Køberrådgivning.
- Tilsyn ved nybyg og tilbygning.
- Bygning konstruktioner.
- Gennemlæsning af kontraktmateriale med advokatstand.
- Byggeøkonomi.
- Mangel rapporter iht. kontraktmateriale.
Afhængigt af opgavens størrelse og omfang, tilbydes rådgivning både til fast pris og på timebaseret pris.

Daniel Posin


Posin er stiftet af bygningsingeniør Daniel Posin og er en rådgivende ingeniørvirksomhed med sine spidskompetencer indenfor byggerådgivning, projektering og projektledelse.
Vi besidder en solid erfaring indenfor byggebranchen og har den seneste årrække primært beskæftiget os med projekt -og projekteringsledelse, igennem blandt andet konsulentarbejde og egne projekter.
Vores bredde erfaring gør os i stand til både, at hjælpe den private med alt fra renoverings, tilbygnings og køber rådgivningsopgaver, til at varetage store og komplekse byggesager, fra projekteringsfasen til aflevering, indeholdende alt fra Tilbudsberegning, udarbejdelse af udbudsmateriale, myndighedsbehandling og økonomistyring til kontrahering med underentreprenører, mangeludbedring og opfølgning.


POSIN

POSIN@POSIN.DK TEL: +45 22483994
VESTERFÆLLEDVEJ 91, 3. TV - 1750 KØBENHAVN V
CVR: 37472603